Ατομική θεραπεία

2020-01-09

Οι άνθρωποι κάποιες στιγμές μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσουν διάφορες δύσκολες καταστάσεις (διαζύγιο, ανατροφή παιδιών, προβλήματα στην εργασία, ξαφνικές αλλαγές στη ζωή) , οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην ανάπτυξη κάποιων συμπτωμάτων (άγχος, φοβίες, κρίσεις πανικού, κατάθλιψη, ψυχοσωματικά συμπτώματα, σεξουαλικές δυσλειτουργίες, διατροφικές διαταραχές). Για να μπορέσουν να διαχειριστούν τέτοιες καταστάσεις θα πρέπει να επεξεργαστούν τις εμπειρίες τους αλλά και να μάθουν νέους τρόπους επίλυσης των προβλημάτων τους.

Η ψυχοθεραπεία είναι μια διαδικασία η οποία βοηθάει το άτομο να διαχειρίζεται τις δυσκολίες που συναντά αλλά και να κατανοεί καλύτερα τον εαυτό του. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη δημιουργία μια ς καλής θεραπευτικής σχέσης με έναν επαγγελματία, ψυχικής υγείας ο οποίος μέσα από τις γνώσεις και τη συναισθηματική του ζεστασιά θα βοηθήσει το άτομο προς την κατεύθυνση αυτή.

Είναι μια συνεργατική διαδικασία η οποία απαιτεί δέσμευση και από τον θεραπευόμενο. Είναι ένας δρόμος αυτογνωσίας που επιτρέπει στο άτομο να καταλαβαίνει τον εαυτό του, την πολυπλοκότητα των προβλημάτων του, τους μηχανισμούς που διέπουν τη συμπεριφορά του, τους τρόπους που αλληλεπιδρά με τους γύρω του, να επεξεργάζεται βιώματα του παρελθόντος και να αναγνωρίζει την επίδραση που έχουν στο σήμερα. Στόχος δεν είναι μόνο η εξαφάνιση των συμπτωμάτων, αλλά η αποκατάσταση της σχέσης του με τον εαυτό του ώστε να βελτιωθεί η ευημερία του και η ικανότητα του να απολαμβάνει τη ζωή καθώς και η εκμάθηση τεχνικών ώστε να μπορεί να αισθάνεται πως ο ίδιος είναι ο καλύτερος θεραπευτής του εαυτού του. Η προσέγγιση που χρησιμοποιούμε στην ψυχοθεραπεία είναι η Γνωστική συμπεριφορική.