Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

2020-01-09

      Η Γνωστική συμπεριφορική ψυχοθεραπεία είναι μια θεραπευτική προσέγγιση, η οποία θεωρείται ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη σήμερα. Η επιστημονική έρευνα έχει αποδείξει ότι η Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία είναι αποτελεσματική σε ένα πλήθος προβλημάτων όπως : το άγχος ο πανικός, η κατάθλιψη, οι φοβίες, η ψυχαναγκαστική - καταναγκαστική διαταραχή, οι διαταραχές διατροφής και πολλές άλλες. Επιπροσθέτως η συγκεκριμένη μορφή ψυχοθεραπείας βοηθάει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση σεξουαλικών προβλημάτων και προβλημάτων σχέσεων, αλλά και διαταραχών προσωπικότητας.

Βασική αρχή της θεραπείας είναι πως τα συναισθήματα και η συμπεριφορά μας επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα καθώς και από τις πεποιθήσεις μας. Στη θεραπεία το άτομο μαθαίνει να αξιολογεί τις σκέψεις του και να τις αντικαθιστά με ρεαλιστικές πεποιθήσεις, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της διάθεσής του και την υποχώρηση των συμπτωμάτων του.

Η Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία είναι συνεργατική, δομημένη και σύντομη , εστιάζει στο παρόν και στην επίλυση προβλημάτων.

Η Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία πρεσβεύει πως οι δυσλειτουργικές σκέψεις και πεποιθήσεις έχουν σαν αποτέλεσμα να μειώνεται η ικανότητα του ατόμου  να μπορεί να διαχειρίζεται τα στρεσσογόνα γεγονότα της ζωής του όπως π.χ. ένας χωρισμός. Στην πορεία της θεραπείας οι θεραπευόμενοι μαθαίνουν να αναπτύσσουν εναλλακτικές απόψεις αποκτώντας περισσότερο λειτουργικές πεποιθήσεις.