Ποιο συναίσθημα μας βλάπτει περισσότερο;

2020-09-20

Κάθε συναίσθημα έχει σωματικές εκδηλώσεις, άλλοτε μικρότερες και άλλοτε μεγαλύτερες, ανάλογα με το μέγεθος του συναισθήματος και την περίσταση που βρισκόμαστε. Ακόμη και η ηλικία φαίνεται να επηρεάζει το πώς βιώνουμε τα συναισθήματα, καθώς στην παιδική και εφηβική ηλικία, η έλλειψη εμπειριών και η γνωστική ανωριμότητα ενισχύει την ένταση των συναισθημάτων. Σε μεγαλύτερες ηλικίες, η ενίσχυση της αυτογνωσίας και του αυτοελέγχου φαίνεται ότι οδηγούν στο γνωστικό και λογικό φιλτράρισμα των εμπειριών και των συναισθημάτων μας.

Επιπλέον, ερευνητικά δεδομένα έχουν αναδείξει την επιρροή των συναισθημάτων στην ψυχική και σωματική μας υγεία. Για παράδειγμα, η θλίψη και η απογοήτευση φαίνεται ότι επιβαρύνουν την υγεία μας και συνδέονται με πιο αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα και την εμφάνιση συγκεκριμένων ασθενειών. Συγκριτικά, ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι το να αισθανόμαστε μεγαλύτεροι από την ηλικία μας, είναι ένα αίσθημα που μας βλάπτει, καθώς συνδέεται με μειωμένη ενεργητικότητα, απόσυρση, μυο-σκελετικές επιβαρύνσεις και χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής.

Το συναίσθημα που φαίνεται ότι προξενεί το μεγαλύτερο «κακό» στον ανθρώπινο οργανισμό σε ψυχικό, νοητικό και βιολογικό επίπεδο, είναι ο θυμός. Ειδικότερα, ο χρόνιος και ανεπίλυτος θυμός είτε προς τον εαυτό μας είτε προς τους άλλους, λειτουργεί σαν διαρκές «δηλητήριο». Αυξημένα καρδιαγγειακά επεισόδια, κυκλοφορικά προβλήματα, καρκινογενέσεις, ψυχικές ασθένειες, τραυματισμοί, κακή ποιότητα ύπνου, είναι μερικές από τις επιπτώσεις του θυμού που δεν επεξεργάστηκε και δεν διοχετεύτηκε ποτέ.

Δυστυχώς, το αντιφατικό γεγονός της τοξικότητας του συναισθήματος του θυμού, είναι ότι μεγαλώνουμε σε μία κοινωνία που από τη βρεφική ηλικία φαίνεται να επιτρέπει και να ενισχύει τη «μη έκφραση» οποιουδήποτε επιθετικού ή αρνητικού συναισθήματος, ιδίως του θυμού. Η ενίσχυση της συναισθηματικής νοημοσύνης μέσω τη επίγνωσης των συναισθημάτων από την παιδική μας ηλικία, αποτελεί ζητούμενο. Έτσι ένα παιδί και αργότερα ένας ενήλικας που αναγνωρίζει το θυμό του και τον διοχετεύει- εκφράζει μέσω εναλλακτικών επιλογών θα αποτελεί και παράγοντα πρόληψης στο τομέα της υγείας.